22 12 63 11

       วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษารอบ 1 ปี จำนวน 2 ราย คือ นายนิธิพงษ์  โรจนดุล ผอ.โรงเรียนวัดศาลาลอย อ.หนองเสือ และนายนิรัน  นิลทองหลาง ผอ.โรงเรียนวัดอดิศร อ.ลำลูกกา ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน จำนวน 1 ราย คือ น.ส.สิรินทรา  สรรเสริญ ผอ.โรงเรียนวัดนิเทศ อ.ลำลูกกา