2605CDD6 36CF 4635 B5BD 11F153056A5E

      วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนโยบายของสพฐ. และสพป.ปทุมธานี เขต 2 รวมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ และโรงเรียนร่วมจิตประสาท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี