18 12 63 12

         วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนโยบายของสพฐ. และสพป.ปทุมธานี เขต 2 รวมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนวัดพืชอุดม โรงเรียนวัดนิเทศ และโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี