18 12 63 11

        วันที่  ๑๘  ธันวาคม  2563  นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนางสาวสายใจ  พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เซสเซียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาขาบ้านทองพูล รังสิต โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของขวัญและของใช้ให้แก่ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ที่มูลนิธิ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณมูลนิธิ