17 12 63 14

        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนโยบายของสพฐ. และสพป.ปทุมธานี เขต 2 รวมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม และโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี