17 12 63 13

       วันที่ 17 ธันวาคม 2563 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้องการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2564 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยมีน.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษาฯ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม