16 12 63 12

           วันที่ 16 ธันวาคม  2563 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรรถพงษ์  สุขสมนิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตรงกัน   โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม