CB306320 6825 436F AC17 132C23C47754

        วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน  โดยมีนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางภาวนา  มหาวัตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมด้วย