11 11 63 11

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจากเลขาธิการ กพฐ. นำสู่การปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญอาทิ เลขาธิการ กพฐ.ห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย เป็นต้น จากนั้นประชุมผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2