1167263E 47D2 4DE5 B8C1 4CFC9C0B171C

         วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส และโรงเรียนวัดกลางคลองสี่