9 11 63

           วันที่ 9 พฤศจิกายน  2563  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  จากนั้นดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “บริการ ประสาน ประโยชน์ คุณภาพ”