A06D2954 497B 454A 85C3 7DE90982F74C

      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางสาวสายใจ  พุ่มถาวร  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2