28 10 63 11

        วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิบัติ