21 10 63 11

       วันที่ 21 ตุลาคม  2563  นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืนและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งข้อราชการ การดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2