20 10 63 12

       วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะนักกีฬาเปตองของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ไปแข่งขันกีฬาเปตอง PTT2 Petanque Open 1st รอบแรกกับนักกีฬาเปตองของโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง อ.หนองเสือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นการกระชับความสามัคคีระหว่างบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2 กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาเปตองของทุกโรงเรียนในสังกัด รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อ.ธัญบุรี