19 10 63 11

        วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับนางธรรมพร  แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี