พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 30

7 10 63 12

               วันที่ 7 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)