พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 29

7 10 63 11

          วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงเรียน” จากดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.