พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 30

1 10 63 11

             วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษา และการประเมิน ITA Online ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2