พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 41

30 9 63 11

          วันที่ 30 กันยายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบทุนการศึกษาจากกิจกรรมกล่องบุญ กองทุนเพื่อน้อง จำนวน 3 ทุน ให้นักเรียนในสังกัด และมอบเกียรติบัตร และโล่ รางวัลจากกิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมระบบดูแลช่วยนักเรียน การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนโควิด-19 การประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนที่มีผลคะแนน NT, O-net เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็นต้น