พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 28

29 9 63 11

       วันที่ 29 กันยายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2