พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 32

ero

         วันที่ 28 กันยายน  2563 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดยดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตให้แก่บุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ และรับประทานอาหารร่วมกัน