CFD0ED42 F984 4190 94F8 E57690CEF32F

      วันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  ซึ่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในการเรื่องของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ให้กับครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ ในสังกัด รวม 193 คน และในวันที่ 26 กันยายน 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ครูที่เข้ารับการอบรม และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม