พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 37

17 9 63 12

           วันที่ 17 กันยายน  2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ.ความปลอดภัยมั่งคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แนวคำดี จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2