พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 40

18 9 63 11

          วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น เร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด