พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 40

17 9 63 11

         วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ร้อยดวงใจ มุทิตา อยู่ประชาคารวะ” งานเกษียณอายุราชการ นายไพรัช แจ้งเจริญ ผอ.โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ จากนั้นเวลา 12.00 น. ร่วมงาน “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” งานเกษียณอายุราชการ นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง นางผการัตน์  จันทร์รุ่งเรือง นายสมนึก สร้อยระย้า และนางเปรมฤดี พรมเสน ณ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง