16 9 63 12

            วันที่ 16 กันยายน  2563 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ให้กับนักเรียนในสังกัด 25 โรงเรียน จำนวน  100 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท รวม 250,000 บาท ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2