16 9 63 11

           วันที่ 16 กันยายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม อ.หนองเสือ