14 9 63

           วันที่ 14 กันยายน  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำคลังข้อมูล และการเผยแพร่ผลงาน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ครูในสังกัดเรียนรู้การใช้ Deep และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำคลังข้อมูล และการเผยแพร่ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้