8 9 63 11

         วันที่ 8 กันยายน 2563  ดร.ชนาธิป สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผอ.สพท.ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 1 ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีนายสมหมาย  เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ผู้เข้ารับการประเมินได้แก่ นายพัชระ งามชัด, นายภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายสกุล ไชยธงรัตน์ และนายมงคลชัย รัตนอ่อน สพป.สมุทรปราการ เขต 2