28 8 63

           วันที่ 28 สิงหาคม  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วย นายสุพงษ์  โอวาท  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสพป.เพชรบุรี เขต 2     ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ”