27 08 63

           วันที่ 27  สิงหาคม  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจง แนวทาง ขั้นตอนการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563