24 8 63 11

           วันที่ 24 สิงหาคม  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประธานการจัดกิจกรรมผลิตสื่อเรียนรู้ “Covid – 19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้กล่าวให้ข้อคิด แนวทางในการตัดสินการประกวดสื่อการเรียนรู้ โดยมีนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการตัดสิน และได้รับเกียรติจาก น.ส.ปุณชนิกา  ช่วยนุกิจ รก.ผจก.ฝ่ายสถานการณ์และคุณภาพชีวิต สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้