21 8 63 11

                วันที่ 21 สิงหาคม  2563 เวลา 09.30 น.ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย นายนพพร  มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นางธรรมาพร  แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 และนายประพฤทธิ์  บุญอำไพ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2