5 8 63 11

       วันที่ 5 สิงหาคม  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วย นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายสุพงษ์  โอวาท  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 กลุ่มจิตอาสาสพป.ปทุมธานี  เขต 2 ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา “สพป.ปทุมธานี เขต 2 รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี