29 7 63 12

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาห้องเรียนให้สอดคล้องกับแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัล เสมา ปปส. ประจำปี  2560 ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน จำนวน 16 โรงเรียน ระดับทอง 7 โรงเรียน