29 7 61 11

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของสพฐ. สู่การดำเนินงานของสพท.และโรงเรียน