5665C926 3FDB 426F 8E24 AB11AA3C564D

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและมอบนโยบายด้านการศึกษา ณ โรงเรียนสามโคก สังกัด อบจ.ปทุมธานี  ในโอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสามโคก และโรงเรียนวัดป่างิ้ว ด้วย