22 7 63

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการต่างๆ จากสพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ จากนั้น ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 4