14 7 63 11

       วันที่ 14  กรกฎาคม  2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มงานในสพป.ปทุมธานี เขต 2  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มอำนวยการ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกกลุ่มได้ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน  และเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมีนายสมชาย  ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563