10 7 63 11

         วันที่ 10  กรกฎาคม  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ในปีที่ผ่านมาและร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนา ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสพป.ปทุมธานี เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563