1 7 63 11

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการเปิดเรียนวันแรกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนศาลาลอย โรงเรียนวัดแสงมณี และโรงเรียนชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ   โดยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ โรงเรียนวัดเกตุประภา และโรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาส อ.ลำลูกกา และนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนวัดสระบัว และโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อ.ธัญบุรี