29 6 63 12

       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมพิธีมอบวัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 (EGAT Care Back to school) ณ ห้องประชุมศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องกดเจลแบบเหยียบ เจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อยจำนวน 39 โรงเรียน มีโรงเรียนในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 7 โรงเรียน โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุ-อุปกรณ์ดังกล่าว