29 6 63 11

          วันที่ 29  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม อำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเขตตรวจราชการที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีนายสุพงษ์ โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมให้ข้อมูล