23 6 63 11

            วันที่ 23 มิถุนายน  2563  นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference  ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด