22 6 63 11

         วันที่ 22  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 77 คน ซึ่งเรียกบรรจุใหม่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในการนี้ นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำความก้าวหน้าในวิชาชีพครู