15 6 63 11

         วันที่ 15  มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครูอัตราจ้าง โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรครูอัตราจ้าง ในโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในสังกัด จากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี