12 6 63 12

          วันที่ 12 มิถุนายน  2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดจุดบริการไว้ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ