พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 221

11 6 61 11

          วันที่ 11 มิถุนายน  2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำคัญจากสพฐ. และยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-Net, NT และ RT อยู่ในระดับสูง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง