10 6 63 12

     วันที่  10 มิถุนายน 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Conference   ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563